Wetenschappelijke onderbouw

Verkeersonderzoek binnen de Europese Gemeenschap bepaalde met de ‘Goals for Driver Education’*  het theoretisch uitgangspunt bij verkeerseducatie.
De GDE-matrix bestaat uit 5 niveau’s waarbij op elk niveau risicofactoren worden bepaald en via zelfevaluatie een proces van levenslang leren wordt versterkt.
De hogere niveau’s beïnvloeden telkens de onderliggende niveau’s.
Op het eerste niveau bevindt zich de beheersing van het voertuig, de theoretische en de praktische kennis en vaardigheid om een auto te besturen.
Het tweede niveau is het inzicht in en de beheersing van verkeerssituaties.
Het derde niveau is het maken van keuzes in de context van een rit.
Op het vierde bevinden zich de persoonlijke levensvaardigheden.
De persoonlijkheid bepaalt iemands houding en motieven in het verkeer en de manier waarop een bestuurder omgaat met de informatie waarmee hij wordt geconfronteerd en hoe hij deze interpreteert. Rijopleiding moet rekening houden met het feit dat iemands meest algemene levensdoelen een invloed hebben op zijn houding in het verkeer. De persoonlijke visie die bestuurders ontwikkelen over een veilige rijstijl moet zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht worden met de statistische.’**

De Natuurlijke Rijstijl test (NDS-test) is een tool die een kans geeft om invloed uit te oefenen op het vierde niveau van de GDE-Matrix. Deze wetenschappelijke test is geïnspireerd op de ‘needs-theory’ zoals ontwikkeld door Henry A. Murray, William Mc Dougall, William James en andere vooraanstaande wetenschappers. Op basis van verder onderzoek naar de specifieke drijfveren bij personen in relatie met anderen werd de NDS test een uniek en handig instrument om inzicht te verwerven in je Natuurlijke Rijstijl.

*GDE-Matrix uit het Europese project GADGET ( “Guarding Automobile Drivers through Guidance Education and Technology’, 1999)
**BIVV Literatuuronderzoek: ‘Risico’s voor jonge bestuurders in het verkeer’

In 2011 voerde Pontis Management School (www.pontis.be) een grootschalig onderzoek om te bepalen welke drijfveren het meest invloed hebben in een professionele relatie met andere mensen. Dit resulteerde in de volgende top 10 drijfveren :
 

  1.   Aandacht : de wens om in de aandacht te staan , om opgemerkt te worden.
  2.   Autonomie : de wens om onafhankelijk van anderen te zijn.
  3.   Begrijpen: de wens om nieuwe dingen te leren kennen.
  4.   Dominantie: de wens om anderen en situaties te beheersen.
  5.   Goedkeuring: de wens om aanvaard te worden.
  6.   Nare ervaringen vermijden: de wens om het hebben van angst te voorkomen.
  7.   Plichtsbesef: de wens om zijn ‘plicht’ te vervullen en ‘juist’ te handelen.
  8.   Prestatie: de wens om resultaat te boeken.
  9.   Strijd: de wens om zich te meten met anderen.
  10.   Zorg: de wens om voor anderen te zorgen.

Pontis Management School ontwikkelde een test om u een nauwkeurige positiebepaling te kunnen geven van de sterkte van uw drijfveren ten opzichte van andere personen. Indien u als individu de test afneemt kan u zich vergelijken met alle personen in de database of met een door u te kiezen verfijnde selectie (gebaseerd op sector, leeftijd, ...)  als referentiegroep. U kan ook als team de test afnemen en dan kan elk lid van het team zijn/haar resultaten vergelijken met de anonieme resultaten van de andere leden van het team, en dit allemaal op één handige grafiek. De berekening van de test resultaten en de positiebepaling werd uitgewerkt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. 

Hoe nauwkeurig is de test?
De test is "accurate by design". De test doet namelijk geen absolute maar een relatieve meting van de sterkte van uw professionele drijfveren. Je kan het vergelijken met het schieten met een geweer naar een doel. We meten niet hoever uw raakpunt ligt van het doel (absolute meting) maar waar uw raakpunt ligt t.o.v de raakpunten van alle andere schutters (relatieve meting). Als er al een afwijking op het geweer zou zitten, dan beïnvloedt deze afwijking uw relatieve positie niet, omdat alle schutters hetzelfde geweer gebruiken.

Alle vertalingen van de testvragen gebeuren in eigen beheer en met strenge kwaliteitscontrole om te zorgen dat de kwaliteit van de database niet in het gevaar komt door foute interpretaties van de vragen in andere talen.

Wij hebben een ingebouwde correlatie test om de resultaten van deelnemers die de vragen "willekeurig" beantwoorden te kunnen opsporen. Deze resultaten worden niet meegenomen in de berekening van uw scores.Copyright © 2017 Pontis bvba. Webdesign & development by IC Solutions. All rights reserved.

back to top