Natural Driving Style - Applications

Rijopleiding:

Inzicht in je uitgesproken persoonlijke drijfveren geeft je inzicht in wat je angsten en verlangens zijn in het verkeer.
Waar ga je van nature uit naar op zoek en wat probeer je te vermijden.
Deze persoonlijke kenmerken kunnen gekoppeld worden aan de meest voorkomende oorzaken van ongevallen en van daaruit kunnen eventuele valkuilen in het verkeer bepaald worden.

In de opleiding is er een relatie tussen de leerling en de begeleider en/of lesgever.
Inzicht in de verschillen tussen elkaars drijfveren zorgt voor wederzijds begrip.
Deze betere verstandhouding draagt bij tot een betere opleiding.

Een begeleider of lesgever kan zijn leerling beter motiveren aan de hand van diens drijfveren.
Hoe bestuurders een verkeerssituatie ervaren kan heel verschillend zijn.
Wat de ene bestuurder als een uitdaging ervaart in het verkeer heeft een andere zelfs niet opgemerkt. Een prikkel volgend uit een drijfveer die nefast kan zijn voor de veiligheid kan je leren ‘reframen’ naar een andere drijfveer die uitnodigt tot veiliger gedrag.

 

Voor bedrijven:

Bevorderen van een veiligere rijstijl.
Het verminderen van het aantal ongevallen.Copyright © 2022 Pontis bvba. Webdesign & development by IC Solutions. All rights reserved.

back to top